Διαχειριζόμαστε τις κρατήσεις του καταλύματος σας

ώστε να έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με τους υπόλοιπους τομείς τις μονάδας σας.

 

Aν είστε εποχιακό κατάλυμα, μπορείτε να επωφεληθείτε των υπηρεσιών μας ακόμα και μόνο κατα την διάρκεια του χειμώνα.

 

 

                                                                                         Εν συντομία, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:

 

                                                                                        • Καταχώρηση όλων των κρατήσεων (τηλεφωνικών, email, Online, εταρείες, πρακτορεία)
                                                                                        • Προκαταβολές και προεγκρίσεις πιστωτικών καρτών
                                                                                        • Χρεώστες
                                                                                        • Επικοινωνία πριν την άφιξη
                                                                                        • Στρατηγική up selling πριν την άφιξη
                                                                                        • Αναφορές αφίξεων