Μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς διακύμανσης της ζήτησης, σας προσφέρουμε έναν τρόπο να είστε σίγουροι ότι προσφέρετε τη σωστή τιμή στον σωστό πελάτη την κατάλληλη στιγμή, ανά πάσα στιγμή.

Διαχείριση τιμολογιακής στρατηγικής

Τιμολόγηση: ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αύξηση των εσόδων σας. Στόχος μας είναι να ορίζουμε τις σωστές τιμές, να αναπτύσσουμε κανόνες τιμών και να χρησιμοποιούμε πολλαπλά κανάλια διανομής για να διαχειριζόμαστε τις τιμές σας πιο αποτελεσματικά.

Τα «όπλα» μας είναι η μεταβλητή και ευέλικτη τιμολόγηση στο πλαίσιο της ελαστικότητας των τιμών, το βέλτιστο μείγμα τιμών, η προσδοκόμενη  “δικαιοσύνη”, και η συμβατότητα με τακτικές τοποθέτησης και πωλήσεων.

 • Τι θέλουν οι επισκέπτες μου;
 • Ποιά στρατηγική ανταποκρίνεται καλύτερα στο επιχειρηματικό μου μείγμα;
 • Πώς επηρεάζει αυτό τα συνδεδεμένα μου κανάλια και συστήματα διανομής;
 • Ποιες προσεγγίσεις τιμολόγησης είναι αποδεκτές από τα ενσωματωμένα μου κανάλια;
 • Ανασκόπηση κρατήσεων
 • Pick up
 • Ανάλυση ρυθμού κρατήσεων
 • Τιμές ημέρας και έλεγχος διαθεσιμότητας
 • Προβλέψεις
 • Αύξηση αξίας πελάτη/ up-selling
 • Ανταγωνισμός

Καθημερινή διαχείριση εσόδων και απόδοσης

Ως ο απομακρυσμένος σας Revenue Manager, επικεντρωνόμαστε σε πολλαπλές εργασίες στη διάρκεια της εβδομάδας, και σίγουρα ορισμένες από αυτές τις εργασίες πρέπει και γίνονται σε καθημερινή βάση και μερικές φορές ακόμη και πολλές φορές μέσα στην ίδια μέρα. Το αποτέλεσμα από αυτές τις ενέργειες έχει πολύ μεγάλη επίδραση στη δημιουργία και αύξηση των εσόδων.

Στρατηγική διαθεσιμότητας

Μερικές φορές,  πληρότητα χαμηλότερη από την προβλεπόμενη  εμφανίζεται σε περιόδους υψηλής ζήτησης.  Αν θέλουμε να βρούμε  γιατί μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να εξετάσουμε τα μέτρα ελέγχου της διάρκειας παραμονής.

Αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν την πληρότητα κατά τη διάρκεια της υψηλής ζήτησης.

 • Ορισμός ελάχιστου χρόνου παραμονής
 • Ορισμός μέγιστου χρόνου παραμονής(πχ. το να ορίσετε ένα μέγιστο όριο παραμονής στους φθηνότερους τιμοκαταλόγους σας)
 • Περιορισμός της δυνατότητας άφιξης για συγκεκριμένη ημερομηνία (αυτή η μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν τα ποσοστά πληρότητας είναι εξαιρετικά υψηλά)
 • Καθορίστε το μέρος των δωματίων σας  που θα πρέπει να διατεθεί για γκρουπ
 • Προσδιορίστε το σημείο ισορροπίας για ζήτηση γκρουπ, όταν αφορά διαμονές πολλαπλών διανυκτερεύσεων με και χωρίς βοηθητικό κόστος
 • Προσδιορίστε τις συνέπειες των πολλαπλών κατηγοριών τιμών και των πολλαπλών χρόνων διαμονής  όταν βρίσκετε το σημείο μηδέν των τιμών γκρουπ

Στρατηγική Displacement

Γνωρίζοντας τα ποσοστά πληρότητας του ξενοδοχείου σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών που «απομακρύνετε» επειδή δεν υπάρχουν δωμάτια, σας βοηθά να καθορίσετε ποιο δωματίων θα μεγιστοποιήσει τα έσοδα για το ξενοδοχείο σας. Δωμάτια απο μεμονωμένους πελάτες που κλείνουν απο το ιντερνετ,? Δωμάτια γκρουπ?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

Στρατηγική Overbooking

Χρησιμοποιώντας τη στρατηγική υπεράριθμων κρατήσεων, λαμβάνουμε -προληπτικά- υπόψη το μπλοκ από γκρουπ και τα μεμονωμένα δωμάτια που δε θα πραγματοποιηθούν, προσπαθώντας να μειώσουμε τον αριθμό των κενών δωματίων που θα προκύψουν.
Με τη βοήθεια των προβλέψεων, χρησιμοποιούμε δεδομένα κρατήσεων για να υπολογίσουμε πόσα δωμάτια από γκρουπ και μεμονωμένα δωμάτια θα κλείσουν και πότε.
Και τα δύο είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων.

 • Αξιολόγηση της αβεβαιότητας άφιξης μέσω της πρόβλεψης
 • Δημιουργία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής υπεράριθμων κρατήσεων για την προστασία των εσόδων

Όλες οι βασικές στατιστικές μονάδες που αντανακλούν την απόδοση του ξενοδοχείου σας

 • OTB(κρατήσεις ως τώρα), πληρότητα, ADR (μέση ημερήσια τιμή), RevPAr (έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο), TrevPar (συνολικό έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο), έσοδα από τρόφιμα και ποτά, έσοδα απο άλλα τμήματα
 • Τιμές αύξησης
 • Αναφορά στον προϋπολογισμό
 • Ημέρες με την καλύτερη απόδοση, τόσο στο παρελθόν όσο, στο παρόν και το μέλλον
  Και πολλά ακόμη

Αναφορές απόδοσης των βασικών KPIs και παρακολούθηση αυτών

Τα ξενοδοχεία, ως επιχειρήσεις, πρέπει να κατανοούν τον τρόπο απόδοσής τους, αξιολογώντας διαρκώς και λαμβάνοντας αναφορές για τους καθορισμένους στόχους τους, κάνοντας τις ανάλογες αλλαγές όπου απαιτείται.
Από εμάς μπορείτε να περιμένετε ότι θα σας στέλνουμε αναφορές σε τακτικά χρονικά διαστήματα, καλύπτοντας όλα τα πολύτιμα KPI (βασικοί δείκτες απόδοσης), παρέχοντας πληροφορίες απόδοσης, καθώς και πρόσθετα δεδομένα (ad-hock).
Ορισμένες αναφορές θα σας αποστέλλονται σε καθημερινή βάση, ενώ άλλες σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.

Προβλέψεις απόδοσης εσόδων- Forecasting

Μια πρόβλεψη ζήτησης είναι το πρωταρχικό βήμα για βέλτιστη τιμολόγηση και πιο ουσιαστική αποδοτικότητα. Καθώς τα δωμάτια ξενοδοχείου είναι ένα αναλώσιμο προϊόν με «διάρκεια ζωής» μόνο μίας ημέρας, έχει νόημα να στοχεύετε στη μεγιστοποίηση της αξίας τους.
Έχοντας προβλέψει την επερχόμενη ζήτηση μπορούμε να εντοπίσουμε τυχόν απαιτήσεις και να διαμορφώσουμε μια στρατηγική βάσει της αναμενόμενης πληρότητας.
Με άλλα λόγια, μια πρόβλεψη είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την πιο αποτελεσματική και επικερδή λειτουργία ενός ξενοδοχείου.

 • ημερομηνία κράτησης
 • κωδικός τιμής
 • ημερομηνία άφιξης
 • ημερομηνία αναχώρησης
 • έσοδα ανά ημέρα

Για εμάς στη Reveffect, η ιδέα της πρόβλεψης, δεν αφορά απλά την πρόβλεψη ενός αποτελέσματος, αλλά τις ακριβείς προβλέψεις. Στην ολιστική μας προσέγγιση λαμβάνουμε υπόψη διάφορες παραμέτρους της αγοράς, όπως είναι η αβεβαιότητα της ζήτησης και ο κίνδυνος σε σχέση με αυτήν, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς οι προβλέψεις μας.

 • Διαπραγματευόμενες τιμές
 • Τιμές Γκρουπ
 • Δημοσιευμένες τιμές
 • Τιμές χονδρεμπόρων (wholesale)
 • Προσφορές
 • Υπόλοιπες

Τμηματοποίηση αγοράς

Τμηματοποίηση: «Η πρακτική της διαίρεσης της αγοράς σε μέρη, ή τμήματα, τα οποία είναι καθορίσιμα, προσβάσιμα, πραγματοποιήσιμα και επικερδή και έχουν πιθανότητα αύξησης». Από την Economic Times.
Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή να αποδώσουμε χωρίς να τμηματοποιήσουμε πρώτα την αγορά μας.
Όταν η αγορά σας είναι τμηματοποιημένη, μπορείτε να αναγνωρίζετε τις κύριες τάσεις της, όπως η αναλογία ακυρώσεων, η διάρκεια διαμονής (LOS), οι διαμονές ανά ημέρα της εβδομάδας, τα έσοδα δωματίου, τα έσοδα από επισκέπτες, το χρονικό διάστημα από την κράτηση έως την άφιξη, κλπ.

Ανάλυση αγοράς ζήτησης

Όταν σκεφτόμαστε τη στρατηγική εσόδων, θεωρούμε όλους τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο ως πιθανούς επισκέπτες ενός ξενοδοχείου. Δεν έχει σημασία πόσα δωμάτια έχει ένα ξενοδοχείο.
Δεν υπολογίζουμε τη ζήτηση ή την πρόβλεψη ανάλογα με τη χωρητικότητα του ξενοδοχείου.
Η ζήτηση γίνεται αναγκαστική μόνο εφόσον ξεκινήσουμε να υπολογίζουμε και να παίρνουμε αποφάσεις βάσει της χωρητικότητας του ξενοδοχείου.
Αναγνωρίζουμε ότι οι τιμές επηρεάζουν και περιορίζουν τη ζήτηση και μας οδηγούν στην πρόβλεψη.
Έτσι, γιατί να μην προσανατολίσουμε τη στρατηγική μας προς την εύρεση της σωστής τιμής, την κατάλληλη στιγμή, παρακολουθώντας τα σημάδια της ζήτησής μας και να πειραματιστούμε με δοκιμές στις τιμές μας;
Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε.
Όταν διατηρείτε μια υψηλή τιμή για ένα χρονικό διάστημα ή μια συγκεκριμένη ημέρα και αυτή η τιμή σας φέρνει κρατήσεις, δεν σημαίνει αυτό ότι η ζήτηση είναι υψηλή;

–          Εποχικότητα

–          Εκδηλώσεις στην περιοχή

–          Ημέρες της εβδομάδας (καθημερινές ή σαββατοκύριακο)

–          Κατάσταση της οικονομίας

–          Corporate πελατεία (φάσεις ανόδου και καθόδου)

–          Groups