• Στρατηγική – Ο πολύτιμoς ρόλος της στο Revenue Management

  Στρατηγική – Ο πολύτιμoς ρόλος της στο Revenue Management

  Στον ανταγωνιστικό κόσμο της φιλοξενίας, η διαχείριση εσόδων ξενοδοχείων (hotel revenue management) αποτελεί μια κρίσιμη προτεραιότητα που μπορεί να ορίσει τη διαφορά μεταξύ μιας επιτυχημένης και μιας αποτυχημένης επιχείρησης. Η σωστή εφαρμογή στρατηγικών στο revenue management μπορεί να διασφαλίσει τη βέλτιστη τιμολόγηση, την αύξηση της πληρότητας και τη μέγιστη απόδοση των εσόδων. Η στρατηγική διαχείριση και η λήψη στοχευμένων αποφάσεων, εφοδιασμένη με σύγχρονα εργαλεία και data-driven insights, υπογραμμίζει τη σημασία της λεπτομερούς κατανόησης των αγοραστικών συμπεριφορών και των τάσεων της αγοράς.

  Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου, θα εξετάσουμε τη σημασία της στρατηγικής στο revenue management στην φιλοξενία, παρουσιάζοντας τις κύριες στρατηγικές και τις τακτικές που πρέπει να ακολουθούν οι επαγγελματίες για τη βελτίωση της απόδοσης των εσόδων. Διερευνώντας διάφορες μεθόδους και εργαλεία, από την dynamic pricing μέχρι την overall revenue management στρατηγική, το άρθρο στοχεύει να παρέχει βαθύτερη κατανόηση για το πώς οι revenue managers μπορούν να εκμεταλλεύονται δεδομένα και αναλυτικές πληροφορίες για να κατευθύνουν τις προσπάθειες τους προς την ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους της κάθε επιχείρησης.

  Η σημασία της στρατηγικής στο revenue management

  Στη σύγχρονη εποχή, η ανάγκη για μια στρατηγική προσέγγιση στη διαχείριση εσόδων των ξενοδοχείων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Με την αυξημένη ανταγωνιστικότητα και τις δυναμικά μεταβαλλόμενες αγορές, οι ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση τρόπων για τη βελτιστοποίηση των εσόδων τους.

  Αναγκαιότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο

  Η εφαρμογή ευέλικτων στρατηγικών ανάπτυξης και μια βαθιά κατανόηση του κλάδου και των συνθηκών της αγοράς είναι απαραίτητες για την επιβίωση και την αποδοτικότητα των ξενοδοχείων. Μέσω της στρατηγικής εστίασης, τα ξενοδοχεία μπορούν να εισέλθουν σε νέες αγορές, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να επιτύχουν μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων με το μικρότερο δυνατό κόστος.

  Ο ρόλος της στρατηγικής στην επίτευξη στόχων

  Οι στρατηγικές που αναπτύσσονται πρέπει να είναι μακροπρόθεσμες και να εστιάζουν στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της εταιρείας. Η στρατηγική διαχείριση εσόδων περιλαμβάνει την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και την αντίληψή τους για την αξία του προϊόντος, με σκοπό τη διαμόρφωση της τιμολογιακής στρατηγικής. Επιπλέον, η σωστή εφαρμογή της στρατηγικής εστίασης μπορεί να διασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αναδείξει ευνοϊκές προοπτικές για την επιχείρηση.

  Η στρατηγική στην διαχείριση εσόδων αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό για την επιτυχία στον ξενοδοχειακό κλάδο. Χωρίς μια καλά οργανωμένη στρατηγική, τα τεχνολογικά εργαλεία και οι μέθοδοι μπορεί να μην είναι αποτελεσματικά. Οι revenue managers πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε συγκεντρωμένα δεδομένα, ενσωματώνοντας τη στρατηγική ως κεντρικό στοιχείο των επιχειρηματικών τους ενεργειών.

  Κύριες στρατηγικές revenue management

  Στρατηγικές Τιμολόγησης

  Οι στρατηγικές τιμολόγησης στο revenue management αντλούν δεδομένα από την ανάλυση της αγοράς, τη συμπεριφορά των πελατών και τον ανταγωνισμό. Η διαμόρφωση επιπέδων τιμολόγησης και οι δυναμικές τιμολογιακές πολιτικές είναι κρίσιμες για την προσαρμογή των τιμών ανάλογα με τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα των δωματίων. Η σωστή τιμολόγηση σε κάθε χρονική στιγμή εξασφαλίζει τη μέγιστη κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα.

  Διαχείριση Διαθεσιμότητας και Overbooking

  Η διαχείριση της διαθεσιμότητας των δωματίων και η στρατηγική overbooking κρατήσεων είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή απωλειών εσόδων από ακυρώσεις ή μη πλήρωση δωματίων. Οι πρακτικές αυτές επιτρέπουν στα ξενοδοχεία να διαχειρίζονται τις κρατήσεις με βάση τις προβλέψεις ζήτησης και τις περιόδους υψηλής πληρότητας, εξασφαλίζοντας την οπτική απόδοση.

  Προβλέψεις Ζήτησης

  Οι προβλέψεις ζήτησης είναι κρίσιμες για την κατανόηση των μελλοντικών τάσεων και την ενσωμάτωση τους στη στρατηγική τιμολόγησης και διαθεσιμότητας. Μέσω της συνεχούς ανάλυσης των δεδομένων και της αγοράς, τα ξενοδοχεία μπορούν να προσαρμόζουν τις τιμές και τις πολιτικές διαθεσιμότητας για να εκμεταλλεύονται την ζήτηση σε κάθε στιγμή, μεγιστοποιώντας τα έσοδα και την πληρότητα.

  Τακτικές βελτίωσης της απόδοσης

  Ανάλυση ανταγωνισμού

  Η ανάλυση του Competitive Set (CompSet) είναι κρίσιμη για την κατανόηση της θέσης ενός ξενοδοχείου στην αγορά. Αναλύοντας τα δεδομένα από ξενοδοχεία που ανταγωνίζονται σε παρόμοιο επίπεδο ή περιοχή, οι διαχειριστές μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες για αύξηση των εσόδων ή βελτίωση των υπηρεσιών. Η στρατηγική τιμολόγηση και οι προσφορές πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τις αγοραίες τάσεις για να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα.

  Ανάλυση συμπεριφοράς πελατών

  Η κατανόηση των προτιμήσεων και των αναγκών των πελατών είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη επιτυχημένων στρατηγικών. Μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς τους, τα ξενοδοχεία μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες που αυξάνουν την πιστότητα των πελατών και ενισχύουν τα έσοδα. Οι κριτικές των πελατών και η διαδικτυακή τους συμπεριφορά προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών.

  Αξιολόγηση και βελτίωση KPIs

  Κρίσιμοι δείκτες απόδοσης όπως το RevPOR, το TRevPAR και το NRevPAR παρέχουν στα ξενοδοχεία τη δυνατότητα να αξιολογούν την απόδοσή τους σε σχέση με τα έσοδα και τα κέρδη. Η βελτιστοποίηση αυτών των δεικτών μέσω στρατηγικών διαχείρισης και τιμολόγησης είναι ουσιώδης για την ενίσχυση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας. Η συνεχής αξιολόγηση και η εφαρμογή τεχνολογίας για την ανάλυση δεδομένων βοηθούν στην ακριβή πρόβλεψη της ζήτησης και την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων.

  Μέθοδοι και εργαλεία

  Ανάγκη για προηγμένα εργαλεία τεχνολογίας

  Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, τα ξενοδοχεία επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων για την διαχείριση εσόδων. Το ημερολόγιο ζήτησης (demandhero) και το Total RevenueManagement (Reveffect) είναι παραδείγματα συστημάτων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν δυναμικές τιμολογιακές στρατηγικές, αναλύοντας την αγορά και τη ζήτηση για την βελτιστοποίηση των εσόδων. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν επίσης στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό, καθώς και ολοκληρωμένες προωθητικές δράσεις, αυξάνοντας τις προοπτικές κερδών.

  Συμπέρασμα

  Η σημασία της στρατηγικής στη διαχείριση εσόδων των ξενοδοχείων έχει αποδειχθεί καθοριστική για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια καλά οργανωμένη προσέγγιση που ενσωματώνει προηγμένα εργαλεία και τεχνολογίες με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των εσόδων. Αυτό αποδεικνύει περαιτέρω τον αναντικατάστατο ρόλο της στρατηγικής σκέψης όχι μόνο στη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα αλλά και στην προσαρμογή σε δυναμικά μεταβαλλόμενες αγοραστικές συμπεριφορές και στην αντιμετώπιση ισχυρού ανταγωνισμού.

  Επιπλέον, οι revenue managers πρέπει να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο ευελιξίας και διορατικότητας, εστιάζοντας στη συνεχή συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την καθοδήγηση των στρατηγικών προσπαθειών σε όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης εσόδων. Τονίζεται, λοιπόν, η ανάγκη μιας ορθολογικά κατασκευασμένης στρατηγικής που μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων τεχνολογικών εργαλείων και να ενισχύσει τη θέση της επιχείρησης στον ανταγωνιστικό στίβο της φιλοξενίας.

 • Η σημασία της παρακολούθησης του ανταγωνισμού | Μια νέα προοπτική

  Στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο του κλάδου της φιλοξενίας, οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και οι διαχειριστές εσόδων αντιμετωπίζουν τη συνεχή πρόκληση του καθορισμού ανταγωνιστικών τιμών που μεγιστοποιούν την κερδοφορία. Ενώ οι στρατηγικές τιμολόγησης διαδραματίζουν αναμφίβολα κρίσιμο ρόλο στην προσέλκυση επισκεπτών και στην αύξηση των εσόδων, είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε μια νέα προοπτική και να αναγνωρίσουμε ότι η υπερβολική εστίαση στον ανταγωνισμό μπορεί να μην είναι πάντα προς το συμφέρον των ξενοδοχείων. Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουμε τέσσερις επιτακτικούς λόγους για τους οποίους οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και οι διαχειριστές εσόδων δεν πρέπει να δίνουν τεράστια σημασία στον ανταγωνισμό κατά τον καθορισμό των στρατηγικών τιμολόγησης.

  Αντίληψη αξίας έναντι σύγκρισης τιμών:

  Στη σημερινή αγορά, οι επισκέπτες αναζητούν όλο και περισσότερο την αξία και όχι απλώς τη χαμηλότερη τιμή. Η έμφαση στις μοναδικές προσφορές, ανέσεις και εμπειρίες που διαφοροποιούν το ξενοδοχείο σας μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια ισχυρή αντίληψη αξίας. Αναδεικνύοντας αυτές τις ιδιότητες, μπορείτε να καλλιεργήσετε μια πιστή βάση πελατών που είναι πρόθυμη να πληρώσει ένα ασφάλιστρο για την ανώτερη εμπειρία που προσφέρει το ξενοδοχείο σας. Αντί να έχετε εμμονή με τις χαμηλότερες τιμές των ανταγωνιστών, εστιάστε στην ενίσχυση της πρότασης αξίας που ξεχωρίζει το ξενοδοχείο σας.

  Φήμη και αποκλειστικότητα επωνυμίας:

  Μια καλά εδραιωμένη φήμη επωνυμίας και μια αύρα αποκλειστικότητας μπορεί να είναι ισχυρά πλεονεκτήματα για τα ξενοδοχεία. Καλλιεργώντας την ταυτότητα της επωνυμίας σας και διατηρώντας υψηλά πρότυπα, μπορείτε να προσελκύσετε απαιτητικούς επισκέπτες που δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακριβά για αυτήν. Ο ανταγωνισμός αποκλειστικά ως προς την τιμή κινδυνεύει να μειώσει την εικόνα της επωνυμίας σας και να προσελκύσει πελάτες ευαίσθητους στις τιμές που μπορεί να μην είναι τόσο πιστοί. Αντίθετα, εστιάστε στην οικοδόμηση μιας ισχυρής παρουσίας επωνυμίας που να έχει απήχηση στο κοινό-στόχο σας και να δικαιολογεί την τιμολόγηση υψηλής ποιότητας.

  Βελτιστοποίηση εσόδων μέσω τμηματοποίησης:

  Αντί να εμπλακούν σε έναν πόλεμο τιμών με τους ανταγωνιστές, οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και οι διαχειριστές εσόδων θα πρέπει να υιοθετήσουν τη στρατηγική τμηματοποίηση για τη βελτιστοποίηση των εσόδων. Προσδιορίζοντας διαφορετικά τμήματα πελατών και προσαρμόζοντας τις στρατηγικές τιμολόγησης ανάλογα, μπορείτε να κεφαλαιοποιήσετε τη ζήτηση της αγοράς και να μεγιστοποιήσετε την κερδοφορία. Η εφαρμογή τεχνικών δυναμικής τιμολόγησης, όπως η διαχείριση απόδοσης και η μεταβλητή τιμολόγηση με βάση τη ζήτηση, σάς δίνει τη δυνατότητα να αποκομίζετε υψηλότερα έσοδα από κάθε τμήμα πελατών χωρίς να διακυβεύεται η συνολική οικονομική υγεία του ξενοδοχείου.

  Βιώσιμη κερδοφορία και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη:

  Η υπερβολική εξάρτηση από τον ανταγωνισμό τιμών μπορεί να οδηγήσει σε μια κούρσα προς τα κάτω, διαβρώνοντας την κερδοφορία και εμποδίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο ανταγωνισμός αποκλειστικά στην τιμή μπορεί να προσελκύσει παροδικούς πελάτες που αναζητούν τη φθηνότερη συμφωνία, με αποτέλεσμα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους. Αντίθετα, εστιάζοντας στη βιώσιμη κερδοφορία, οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και οι διαχειριστές εσόδων μπορούν να επενδύσουν στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη συντήρηση ακινήτων και στις καινοτόμες υπηρεσίες. Δίνοντας προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη έναντι των βραχυπρόθεσμων κερδών, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο που ευδοκιμεί ακόμη και σε ανταγωνιστικές αγορές.

  Συμπέρασμα:

  Ενώ ο ανταγωνισμός παίζει αναμφίβολα ρόλο στη διαμόρφωση των στρατηγικών τιμολόγησης στον κλάδο της φιλοξενίας, είναι σημαντικό για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και τους διαχειριστές εσόδων να υιοθετήσουν μια ευρύτερη προοπτική. Δίνοντας προτεραιότητα στην αντίληψη της αξίας, καλλιεργώντας τη φήμη της επωνυμίας, αγκαλιάζοντας την τμηματοποίηση και εστιάζοντας στη βιώσιμη κερδοφορία, τα ξενοδοχεία μπορούν να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές και να δημιουργήσουν μια πιστή βάση πελατών πρόθυμων να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο. Τελικά, η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ του ανταγωνισμού και της στρατηγικής τιμολόγησης θα βοηθήσει τα ξενοδοχεία να ευδοκιμήσουν σε μια δυναμική αγορά διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

 • 2023 year in review

   

  Κλείνοντας την περίοδο του 2023, ανακεφαλαιώνουμε με ικανοποίηση τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και τις επιτυχίες που σημειώσαμε ως ομάδα. Η συλλογική μας προσπάθεια και η αντίδρασή μας στις αλλαγές αντικατοπτρίζουν την επιτυχημένη πορεία που διανύσαμε.

  🏨 Ξεπεράσαμε τα 50 συνεργαζόμενα καταλύματα

  👨🏻‍💻Η ομάδα μας μεγάλωσε

  🗄️Μεταφερθήκαμε στα νέα μας γραφεία

  💰Ο τζίρος των συνεργατών μας ξεπέρασε τα 40εκ.

  🧮 Μέσα σε 365 ημέρες η ομάδα μας έκανε 195.000 αλλαγές τιμών

  📈 Η μέση τιμή πώλησης των συνεργατών μας αυξήθηκε κατά 15%

  💻 Η ομάδα μας έστειλε 50.000 emails

  📞 Το τμήμα κρατήσεων εξυπηρέτησε 10.000 κλήσεις

  🚀 Οι απευθείας κρατήσεις αυξήθηκαν και ενισχύθηκαν τα brands των συνεργατών μας

  💻 Αναλύσαμε εκατομμύρια δεδομένα για να αποτυπώσουμε την ζήτηση ανά κατάλυμα και να χαράξουμε την κατάλληλη στρατηγική

  Κοιτάμε μπροστά σε ένα ακόμη πιο παραγωγικό 2024

 • Γιατί όλο και περισσότερα ξενοδοχεία στρέφονται στην εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης εσόδων – Revenue Management Outsourcing: Οφέλη και βέλτιστες πρακτικές

  Καθώς ο κλάδος της φιλοξενίας γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικός, τα ξενοδοχεία αναζητούν συνεχώς τρόπους να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους και να παραμείνουν μπροστά από την καμπύλη. Μια στρατηγική που έχει κερδίσει έλξη τα τελευταία χρόνια είναι η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης εσόδων σε εξειδικευμένους τρίτους παρόχους. Συνεργαζόμενοι με έμπειρες εταιρείες διαχείρισης εσόδων, τα ξενοδοχεία μπορούν να επωφεληθούν από γνώσεις και στρατηγικές ειδικών για τη βελτιστοποίηση των καναλιών τιμολόγησης, αποθέματος και διανομής. Ωστόσο, η εξωτερική ανάθεση έρχεται επίσης με τις δικές της προκλήσεις και σκέψεις. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τα οφέλη και τις βέλτιστες πρακτικές της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης εσόδων για ξενοδοχεία.

  Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης εσόδων για ένα μεμονωμένο ξενοδοχείο:

  Εξειδίκευση: Η διαχείριση εσόδων είναι ένας πολύπλοκος και εξειδικευμένος τομέας που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εξειδίκευση. Με την εξωτερική ανάθεση, ένα ξενοδοχείο μπορεί να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία έμπειρων επαγγελματιών που έχουν βαθιά κατανόηση του κλάδου και τις πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές.

  Εξοικονόμηση κόστους: Η εξωτερική ανάθεση μπορεί συχνά να έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση κόστους για τα καταλύματα, καθώς δεν χρειάζεται να προσλαμβάνουν και να διατηρούν εσωτερικό προσωπικό.

  Βελτιωμένη απόδοση εσόδων: Οι εταιρείες διαχείρισης εσόδων είναι συχνά σε θέση να παρέχουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και συστάσεις για τη μεγιστοποίηση των εσόδων, οδηγώντας σε βελτιωμένη οικονομική απόδοση για τα ξενοδοχεία.

  Αυξημένη εστίαση στις βασικές λειτουργίες: Με την εξωτερική ανάθεση διαχείρισης εσόδων, τα ξενοδοχεία μπορούν να απελευθερώσουν πόρους και να επικεντρωθούν στις βασικές τους λειτουργίες, όπως επισκέπτες, μάρκετινγκ, brand και διαχείριση ακινήτων.

  Πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία: Οι εταιρείες διαχείρισης εσόδων συχνά επενδύουν σε τεχνολογία και εργαλεία αιχμής, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να προσφέρουν στους πελάτες τους. Αυτό μπορεί να δώσει στα ξενοδοχεία πρόσβαση στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εσόδων τους.

  Αυξημένη ευελιξία: Η εξωτερική ανάθεση επιτρέπει στα ξενοδοχεία να προσαρμόζουν γρήγορα τη στρατηγική διαχείρισης των εσόδων τους καθώς αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν σημαντικές επενδύσεις σε νέα τεχνολογία ή προσωπικό.

  Πρόσβαση σε πληροφορίες του κλάδου: Οι εταιρείες διαχείρισης εσόδων έχουν συχνά πρόσβαση σε πληθώρα δεδομένων και πληροφοριών του κλάδου που μπορούν να ενημερώσουν τις συστάσεις και τις στρατηγικές τους για τους πελάτες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα ξενοδοχεία να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση και τη διαχείριση του αποθέματος.

 • 6 Συμβουλές για την αύξηση των εσόδων

  Η διαχείριση εσόδων (Revenue Management) στον κλάδο της φιλοξενίας έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια, με την βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων που οδηγούν σε πιο εξελιγμένες και αποτελεσματικές στρατηγικές.

   

  Ακολουθούν ορισμένες από τις προηγμένες εφαρμογές – στρατηγικές και λειτουργίες της διαχείρισης εσόδων που μπορούν να βοηθήσουν τους ξενοδόχους να ενισχύσουν την αξία τους:

  1. Δυναμική τιμολόγηση (dynamic pricing): Η δυνατότητα προσαρμογής των τιμών των δωματίων σε πραγματικό χρόνο με βάση τη ζήτηση και τις συνθήκες της αγοράς. Αυτό επιτρέπει στα ξενοδοχεία να επωφελούνται από τις αυξήσεις της ζήτησης και να γεμίζουν απούλητα δωμάτια σε αργές περιόδους.
  2. Προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία (Predictive Analytics): Η χρήση δεδομένων και αλγορίθμων για την πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων τιμολόγησης. Τα προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία μπορούν να λάβουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών δεδομένων, προτύπων καιρού και τοπικών γεγονότων, για να δώσουν στους ξενοδόχους μια πιο ακριβή εικόνα της μελλοντικής ζήτησης.
  3. Τμηματοποίηση (Segmentation): Η δυνατότητα στόχευσης συγκεκριμένων τμημάτων πελατών με προσαρμοσμένες τιμές και προωθητικές ενέργειες. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο μπορεί να προσφέρει ειδικές τιμές σε επαγγελματίες ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ στοχεύει ταξιδιώτες αναψυχής με πακέτα Σαββατοκύριακου.
  4. Διαχείριση καναλιών (Channel Management): Η δυνατότητα παρακολούθησης και προσαρμογής των τιμών των δωματίων σε πολλά κανάλια κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου του ξενοδοχείου, των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων και των τρίτων διανομέων. Η διαχείριση καναλιών βοηθά τα ξενοδοχεία να διασφαλίσουν ότι έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση επένδυσης για κάθε κανάλι κράτησης.
  5. Υπερκράτηση (overbooking): Η πρακτική της πώλησης περισσότερων δωματίων από όσα διαθέτει ένα ξενοδοχείο, με την κατανόηση ότι ορισμένοι επισκέπτες μπορεί να μην εμφανιστούν. Οι υπεράριθμες κρατήσεις μπορούν να βοηθήσουν τα ξενοδοχεία να μεγιστοποιήσουν την πληρότητα και τα έσοδα, αλλά απαιτεί επίσης προσεκτική διαχείριση για να αποφευχθεί η υπερκράτηση σε σημείο που οι επισκέπτες αποτρέπονται.
  6. Διαχείριση απόδοσης (Yield Management): Η χρήση δεδομένων και τεχνολογίας για τη βελτιστοποίηση των εσόδων και τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Η διαχείριση απόδοσης λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών πληρότητας, των τιμών των δωματίων και των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), για να βοηθήσει τα ξενοδοχεία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους πόρους τους.

  Εκμεταλλευόμενοι αυτές τις προηγμένες δυνατότητες, τα ξενοδοχεία μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους, να βελτιώσουν την απόδοση τους και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους. Με τα σωστά εργαλεία και στρατηγικές, το μέλλον της διαχείρισης εσόδων από τη φιλοξενία φαίνεται λαμπρό.

 • One Click Hotelier

  One Click Hotelier

  Αποτέλεσμα  συνεργασίας, μελέτης και διαμόρφωσης πετυχημένων μοντέλων λειτουργίας αλλά και τεχνολογικών εφαρμογών είναι η δημιουργία μια σειράς υπηρεσιών, ενός ολιστικού πακέτου ξενοδοχειακού management με σκοπό την ανάπτυξη υφιστάμενων η νεοσύστατων τουριστικών επιχειρήσεων.

  One Click Hotelier ή απλά η πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση ξενοδοχειακού management με ένα click που σηματοδοτεί την ενεργοποίηση της συνεργίας HotelAdmins & Reveffect.

  To “One Click Hotelier” περιλαμβάνει

  • Business Plan Development
  • Μελέτη προϋπολογισμών λειτουργίας
  • Data Analysis
  • Revenue Management Services
  • Demand Forecasting
  • Μελέτη της αγοράς
  • Τοποθέτηση ανταγωνισμού
  • Διαμόρφωση στρατηγικής πωλήσεων
  • Ενεργοποίηση καναλιών πώλησης
  • Διαμόρφωση και ενεργοποίηση διαχειριστικών εργαλείων
  • Προτάσεις συνεργασιών οικονομοτεχνικής μηχανογράφησης
  • Σύναψη και προτάσεις συμβολαίων με διεθνή και τοπικές αγορές
  • Full Management
  • Branding consulting
  • HR Consulting
  • Operations monitoring
  • Μελέτες για νέα project / παρουσιάσεις για τραπεζικούς και επενδυτικούς σκοπούς
  • Marketing consulting
  • Παροχή & εφαρμογή RMS
  • Πρόσβαση σε δίκτυο προμηθευτών / υπηρεσιών

  Η επιτυχημένη αυτή συνταγή υπηρεσιών βρίσκει τους One Click Hoteliers, τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, να παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά covid εποχής.

  Τα θετικα αυτά αποτελέσματα αναφέρονται και σε νέες τουριστικές επιχειρηματικές προτάσεις.

  Την διετία 2020 & 2021 αναπτύξαμε νέες συνεργασίες με μικρότερα και μεγαλύτερα τουριστικά καταλύματα σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Τα αποτελέσματα των συνεργασιών είναι η σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών τους και η ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών.

  One Click Hoteliers πλέον βρίσκονται σε Σαντορίνη, Μύκονο, Υδρα, Αθήνα, Χαλκιδική, Ιωάννινα.

  Mε απόσταση ένα “Click” νέες συνεργασίες να έρχονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο.

  Ανοιχτοί σε κάθε νέα πρόκληση και σε συνεχή μελέτη της αγοράς, το “One Click Hotelier” αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο, συνεχώς αναπτυσσόμενο, πακέτο υπηρεσιών management.

 • A Look Back On 2022

  Το 2022 ήταν για εμάς μια ενδιαφέρουσα, απαιτητική και επιτυχημένη περίοδος. Οι στόχοι μας για την επόμενη χρονιά έχουν ήδη τεθεί και η ομάδα μας είναι έτοιμη να προσφέρει νέες και καινοτόμες υπηρεσίες.

 • 8 Συμβουλές για να Αυξήσετε την Πληρότητα του Καταλύματος σας

  Τα ποσοστά πληρότητας ξενοδοχείων μπορεί να είναι ενδεικτικά της επιτυχίας, αλλά πρέπει να εξετάζονται στο γενικό πλαίσιο, μαζί με άλλες βασικές μετρήσεις, όπως ο Market Penetration Index (MPI), ο οποίος παρέχει έναν τρόπο σύγκρισης της πληρότητας του ξενοδοχείου σας με αυτή των ανταγωνιστών σας στην αγορά. Για παράδειγμα, μπορεί να πιστεύετε ότι το ποσοστό πληρότητας 70% είναι εξαιρετικό, αλλά εάν το MPI σας είναι μικρότερο από 100, αυτό θα σήμαινε ότι το κατάλυμα σας έχει καλύψει λιγότερο από το δίκαιο μερίδιο πληρότητάς του ή ένα κομμάτι της “πίτας” στην αγορά.

   

  Εάν δεν κατακτάτε το δίκαιο μερίδιό σας στην αγορά, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι αλλαγές στη στρατηγική εσόδων σας (Revenue strategy) θα μπορούσαν να βελτιώσουν το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου σας. Εάν κατακτάτε πολύ περισσότερο μερίδιο από τους ανταγωνιστές σας, μπορεί να υπάρχει περιθώριο να αυξήσετε τις τιμές σας. Εν ολίγοις, το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου σας είναι ένας από τους πολλούς KPIs που πρέπει να παρακολουθείτε για να κατανοήσετε την τρέχουσα απόδοση των εσόδων σας και τις μελλοντικές σας δυνατότητες.

   

  Σε αυτό το άρθρο, περιγράφουμε γιατί είναι σημαντικό το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου σας, πώς να το υπολογίσετε, συμβουλές για να το βελτιώσετε και το βασικό λάθος που πρέπει να αποφύγετε.

   

  Γιατί είναι σημαντικό το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου;

  Η πληρότητα είναι μια βασική μέτρηση, ως ποσοστό, που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του αριθμού των δωματίων που πωλούνται και του συνολικού αριθμού των διαθέσιμων δωματίων. Είναι ένας δείκτης KPI που χρησιμοποιείται συχνά για τη μέτρηση της απόδοσης του ξενοδοχείου και θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά σε καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση. Τα ποσοστά πληρότητας σάς βοηθούν να αξιολογήσετε πόσο καλά αποδίδει το κατάλυμά σας σε σύγκριση με το παρελθόν και παρέχουν μια ένδειξη για το πόσο καλά είναι πιθανό να αποδώσετε στο μέλλον.

   

  Συνιστούμε να συγκρίνετε το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου σας με τους ανταγωνιστές σας στην αγορά. Αυτό θα σας βοηθήσει να βάλετε τα αποτελέσματά σας σε ένα πλαίσιο και μπορεί να παρέχει ενδείξεις σχετικά με το κατά πόσο διάφορες δραστηριότητες όπως η διαφήμιση, το μάρκετινγκ αλλά και οι τοπικές εκδηλώσεις επηρεάζουν τα επίπεδα πληρότητάς σας . Μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι αξίζει τον κόπο να κάνετε προσαρμογές στην τιμολόγησή σας, να δημιουργήσετε μια ειδική προσφορά ή ακόμα και να προσαρμόσετε σωστά το προσωπικό σας.

   

  Ένα υψηλό ποσοστό πληρότητας (δηλαδή 85% + ) με περισσότερους επισκέπτες δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες για υψηλότερα έσοδα από τα διάφορα amenities και facilities σας (π.χ. μπαρ, εστιατόρια και σπα κλπ.) και μια ευκαιρία να ανεβάσετε το brand της εταιρίας σας και να αποκτήσετε loyalty. Τα ποσοστά πληρότητας μπορούν επίσης να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, τα μπόνους και τους μισθούς των εργαζομένων, τη συντήρηση και τις ανακαινίσεις.

   

  Πώς να υπολογίσετε το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου σας

   

  Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου σας διαιρώντας τον αριθμό των δωματίων που πωλήθηκαν, με τον αριθμό των διαθέσιμων δωματίων.

   

  Πληρότητα = Πουλημένα δωμάτια / Διαθέσιμα δωμάτια = (%)

   

  Για παράδειγμα, αν το ξενοδοχείο σας έχει 60 υπνοδωμάτια διαθέσιμα κάθε μέρα και πουλάτε 51 από αυτά μια συγκεκριμένη ημέρα, το ποσοστό πληρότητάς σας για εκείνη την ημέρα θα είναι 85%

   

  Άρα: 51 (Πουλημένα δωμάτια) / 60 (Διαθέσιμα δωμάτια) = 85%

   

  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιο είναι το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου σας καθημερινά έτσι ώστε όταν αρχίσετε να δημιουργείτε μια στρατηγική εσόδων η οποία θα χρησιμεύσει στη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσής σας και θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, αρχίστε να σημειώνετε καθημερινά το ποσοστό πληρότητας και μοιραστείτε το με την ομάδα σας!

   

  7 Συμβουλές για τη βελτίωση των ποσοστών πληρότητας του ξενοδοχείου

   

  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να βελτιώσετε το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου σας. Παρακάτω μοιραζόμαστε 7 από τις αποδοτικότερες συμβουλές μου που είναι οι πιο αποτελεσματικές και αξιόπιστες:

   

  1. Ανάλυση των ανταγωνιστών

   

  Ο εντοπισμός των κατάλληλων ανταγωνιστών είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της διαχείρισης των εσόδων (Revenue Management) και είναι απαραίτητο για να μπορείτε να βρείτε πού βρίσκεται το ξενοδοχείο σας στην αγορά. Δημιουργήστε μια λίστα ανταγωνιστών που να συνάδει με ακρίβεια με το κατάλυμα σας βάσει των διάφορων amenities/facilities, του brand στην αγορά, της τοποθεσίας, του προϊόντος, των βαθμολογιών-κριτικών και της κατηγορίας βάσει αστεριών. Μια ενδελεχής ανάλυση ανταγωνιστών θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σχέση τιμής-αξίας στα μάτια των πελατών και να σας δώσει αυτοπεποίθηση για να προσαρμόσετε ανάλογα τη στρατηγική τιμολόγησης σας.

   

  1. Βελτιώστε τη φήμη σας online

   

  Η διαδικτυακή σας φήμη περιλαμβάνει βραβεία, άρθρα στον τύπο, κριτικές, αποτελέσματα αναζήτησης και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παίζουν σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν τους υποψήφιους επισκέπτες σας να αποφασίσουν πού θα μείνουν. Η θετική φήμη σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να χρεώνετε υψηλότερες τιμές! Αναμφίβολα προσπαθείτε να παρέχετε μια άψογη εμπειρία επισκεπτών, επομένως βεβαιωθείτε ότι ζητάτε από τους επισκέπτες να γράψουν μια κριτική ως μέρος της διαδικτυακής διαχείρισης της φήμης σας. Απαντώντας σε όλες τις κριτικές, ανεξάρτητα από το συναίσθημά τους, με εξατομικευμένο, έγκαιρο τρόπο, θα ενισχύσετε επίσης τη φήμη σας στο διαδίκτυο και θα βελτιώσετε τις πιθανότητές σας να αυξήσετε το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου σας.

   

  1. Αυξήστε την αξία με προσαρμόσιμα & εξατομικευμένα πακέτα

   

  Η προσφορά προσαρμόσιμων και εξατομικευμένων πακέτων που σας διακρίνουν από τους ανταγωνιστές σας είναι μια άλλη μέθοδος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε το ποσοστό πληρότητάς σας. Μπορούν οι επισκέπτες να αποκτήσουν πρόσβαση VIP σε ένα αθλητικό γεγονός που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά, για παράδειγμα, ή να προσαρμόσουν την εμπειρία του ύπνου τους επιλέγοντας το στρώμα του κρεβατιού τους. Οι δελεαστικές προσφορές μπορούν να αυξήσουν την ικανότητά σας να διατηρείτε προηγούμενους πελάτες (loyalty), να διευρύνουν την απήχησή σας στους υποψήφιους πελάτες και να σας επιτρέψουν να συνδυάσετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε για να ξεπεράσετε τις προσδοκίες των επισκεπτών σας.

   

  Tip! Βεβαιωθείτε ότι τα πακέτα που προσφέρετε αυξάνουν την αξία για τους πελάτες σας και ότι είναι εμπορικά βιώσιμα!

   

  1. Προσφέρετε κίνητρα για αυξημένη διάρκεια παραμονής

   

  Δελεάστε τους υποψήφιους επισκέπτες να μείνουν μαζί σας περισσότερο προσφέροντάς τους εκπτωτικές προσφορές, όπως Stay For 4 Nights & Save «X». Ο στόχος είναι να δελεάζετε τους επισκέπτες να μείνουν τις νύχτες όπου η ζήτηση είναι πιθανό να είναι χαμηλή και αναμένετε ότι η πληρότητά σας θα είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή. Για να διατηρήσετε τα περιθώρια κέρδους σας υψηλά, κάντε αυτήν τη συμφωνία διαθέσιμη μόνο μέσω του site του ξενοδοχείου σας και για τους επισκέπτες που επικοινωνούν απευθείας μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου.

   

  1. Εφαρμόστε περιορισμούς διάρκειας παραμονής σε ημερομηνίες υψηλής ζήτησης

   

  Για να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις σας από εκείνες τις ημερομηνίες που έχουν υψηλή ζήτηση, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε περιορισμούς διάρκειας διαμονής (LOS Restrictions). Ακολουθούν 3 σενάρια όπου αυτή η προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική:

   

  Ημερομηνίες με υψηλή ζήτηση που προηγούνται ή ακολουθούνται από ημερομηνίες για τις οποίες αναμένετε χαμηλή ζήτηση. Αποδεχτείτε μόνο διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας σε ημερομηνίες υψηλής ζήτησης και απορρίψτε μικρότερες διαμονές κατά την άφιξη για να βελτιώσετε την πληρότητά σας σε παρακείμενες ημερομηνίες χαμηλής ζήτησης.

  Πολλαπλές κρατήσεις (groups) που επηρεάζει μια ημερομηνία υψηλής ζήτησης. Μην επιτρέπετε αυτές τις κρατήσεις όταν εύλογα αναμένετε να πουλήσετε τα δωμάτιά σας σε υψηλότερες τιμές – οι επισκέπτες που θέλουν να το κάνουν αυτό θα μπορούσαν να χρεωθούν με την υψηλότερη τιμή την ημερομηνία που η ζήτηση είναι υψηλή.

  Όταν η ζήτηση είναι υψηλή και αναμένετε να μεγιστοποιήσετε την πληρότητα σας μέσω διαμονών και όχι αφίξεων, να δέχεστε κρατήσεις μόνο από επισκέπτες που θα μείνουν από τις προηγούμενες νύχτες, όχι από επισκέπτες των οποίων η άφιξη δεν είναι σίγουρη (μη προπληρωμένες κρατήσεις).

  1. Διευρύνετε τη διανομή σας (Distribution)

  Οι πωλήσεις σε μια σειρά καναλιών κρατήσεων, όπως σε διαδικτυακούς ταξιδιωτικούς πράκτορες (OTA’s) όπως η Booking.com & Expedia, το Παγκόσμιο Σύστημα Διανομής (GDS) και το Metasearch μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αύξηση της πληρότητας και της προβολής στο διαδίκτυο. Οι συνδέσεις GDS μπορούν να συνδέσουν το κατάλυμα σας με κορυφαίους ταξιδιωτικούς παρόχους, ταξιδιωτικά γραφεία και corporatetravel προγράμματα όπου μπορείτε να κερδίσετε εταιρικούς ταξιδιώτες υψηλής αξίας και να προωθήσετε και τον χώρο εκδηλώσεων σας. Τα Metasearch όπως το Google Hotel Ads, το Trip Advisor και η Trivago μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προσέλκυση ευρύτερου αριθμού επισκεπτών, να διασφαλίσουν ότι οι καταχωρίσεις σας εμφανίζονται και να οδηγήσουν τους επισκέπτες να κάνουν κράτηση μέσω του site του ξενοδοχείου σας και όχι μέσω καναλιών.

   

  1. Προσλάβετε έναν επαγγελματία στο Revenue Management

   

  Εάν τα έσοδά σας υπολείπονται των στόχων σας και δεν έχετε εξειδίκευση στη διαχείριση εσόδων εντός του καταλύματος, είναι καλή στιγμή να ξεκινήσετε μια συζήτηση με έναν σύμβουλο διαχείρισης εσόδων ξενοδοχείου ή μια εταιρία διαχείρισης εσόδων (Hotel Revenue Management). Ένας έμπειρος Revenue Manager μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των ποσοστών πληρότητας του ξενοδοχείου σας χρησιμοποιώντας ιστορικά, πραγματικά αλλά και μελλοντικά δεδομένα για να βοηθήσει στην πρόβλεψη της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών. Αυτό επιτρέπει σχετικές αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση, το απόθεμα και τη διανομή που θα μεγιστοποιήσουν τα έσοδά σας ή, για να το θέσουμε πιο απλά, να πουλήσετε το σωστό δωμάτιο, στον σωστό πελάτη, στη σωστή τιμή, μέσω του σωστού καναλιού, στο σωστό χρόνο.

  1. Oversell Strategy

  Αφορά κυρίως μικρομεσαία καταλύματα σε εμπορικούς εποχικούς προορισμούς όπου προτιμούν με γνώμονα την αύξηση των πωλήσεων τους να διατηρούν αρκετά ευέλικτες πολιτικές ακύρωσης (cancellationpolicy) ρισκάροντας έπειτα από μεμονωμένες ακυρώσεις σε περιόδους μεσαίας ζήτησης να διαθέτουν λιγοστό χρόνο στο να ξανά πουλήσουν τα δωμάτια που ακυρώθηκαν και το ρίσκο αυτά τα δωμάτια να μείνουν απούλητα να είναι μεγάλο. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις καταλυμάτων συμβουλεύουμε να παίρνουν το ρίσκο να κάνουν oversell του inventory τους για να πετύχουν το μέγιστο της πληρότητας αλλά και να εμφανίζουν συνεχόμενη διαθεσιμότητα σε πολλές ημερομηνίες αναζητήσεων.

   

  Το βασικό λάθος που πρέπει να αποφύγετε με τους δείκτες πληρότητας του ξενοδοχείου

   

  Οι ξενοδόχοι συχνά επιλέγουν να δώσουν προτεραιότητα στο ποσοστό πληρότητας τους με βάση ότι είναι ενδεικτικό της αποτελεσματικής χρήσης του χώρου. Ως αποτέλεσμα, συνήθως επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε διάφορες εκπτώσεις, όταν ο πραγματικός στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση των εσόδων, αντί να διασφαλίζουν απλώς ότι όλα τα δωμάτια είναι κατειλημμένα.

   

  Τα ξενοδοχεία που επιλέγουν το δρόμο της φθηνής τιμής, εμπλέκονται σε έναν πόλεμο τιμών, προσφέροντας τεράστιες εκπτώσεις σε πελάτες χαμηλής αξίας και ως αποτέλεσμα οι εκπτώσεις αυτές άσκοπα θα περιορίσουν την αύξηση των εσόδων, θα μειώσουν την πιθανή κερδοφορία, θα διαβρώσουν την ακεραιότητα των τιμών και θα επηρεάσουν αρνητικά τη θέση στην αγορά αλλά και την φήμη. Η ανάκαμψη από τέτοιες πρωτοβουλίες μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη και οι επισκέπτες που έχετε προσελκύσει μέσω αυτών των μεθόδων μπορεί να μην είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στο μέλλον όταν αυξήσετε τις τιμές σας χωρίς να τους προσφέρετε το κάτι παραπάνω.

  (Insights and advices from Dominic Jackson, Founder of MavREV)

   

 • Οι προβλέψεις μας για τα Ελληνικά ξενοδοχεία για το 2022

  Οι Προβλέψεις μας για τον Ελληνικό Τουρισμό και ξενοδοχεία για το 2022

   

   

  Η χρονιά έχει ξεκινήσει και ήδη τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα στην Ελλάδα βλέπουν αρκετές κρατήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά την ιδια περίοδο. Το 2022 προβλέπετε μια χρονιά σταθεροποίησης με θετικά αλλά και αρνητικά.

  Παρακάτω ακολουθούν οι προβλέψεις μας άλλα και κάποιες νέες τάσεις για τον Ελληνικό τουρισμό.

   

  Staycations – Road Trips

  Η τάση για κοντινούς προορισμούς συνεχίζετε και για την επόμενη χρονιά. Αρκετοί είναι εκείνοι που θα επιλέξουν και για φέτος να αποφύγουν να κάνουν μεγάλα ταξίδια στο εξωτερικό και οι κοντινές περιοχές στα μεγάλα αστικά κέντρα θα έχουν και φέτος αυξημένη ζήτηση.

   

  Bleisure Travelers & Hotel co working spaces

  Τα επαγγελματικά ταξίδια που τόσο έχουν λείψει βάζουν και τον παράγοντα της χαλάρωσης στους ταξιδιώτες και έχουμε τον όρο Bleisure από το Business and Leisure.

  Μπορεί η πρόοδος των εμβολιασμών να έχει προχωρήσει αρκετά και η επιστροφή στους χώρους εργασίας να είναι έντονη υπάρχει όμως ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων που έχουν επιλέξει ένα hybrid μοντέλο και πολλές φορές αναζητούν ένα μοντέρνο περιβάλλον για να εργαστούν. Τα ξενοδοχεία μπορούν και για αυτή την χρονιά να επωφεληθούν από την χρήση των χώρων τους μετατρέποντας τα lobby τους σε Co-working spaces.

  Αύξηση της μέσης τιμής 

  Προβλέπουμε ότι φέτος η μέση τιμή πώλησης των δωματίων στα Ελληνικά ξενοδοχεία θα αυξηθεί 9% σε σχέση με πέρσι και τα καταλύματα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα να αυξήσουν και τις προσφερόμενες υπηρεσίες για να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικά

   

  Περισσότερες πτήσεις από τις αεροπορικές

  Oι αεροπορικές εταιρείες και σύμφωνα με τα slots που έχουν ηδη ζητήσει για την επόμενη χρονιά προβλέπουμε να έχουν αύξηση πτήσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας κατά 15%

   

  Ευεξία

  Παρατηρούμε ότι οι αναζητήσεις για ξενοδοχεία που περιέχουν σπα και υπηρεσίες ευεξίας έχει αυξηθεί αρκετά. Η επόμενη χρονιά θα αναδείξει τέτοιους προορισμούς

   

  Sustainability

  Τα τελευταία χρόνια ο συγκεκριμένος όρος της βιωσιμότητας και αειφορίας βρίσκετε πάντα ανάμεσα στις τάσεις. Φέτος όμως δείχνει μεγαλύτερη αύξηση και πλέον κριτήριο επιλογής.

   

  Διακοπές Ονείρου

  Προορισμοί όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος θα έχουν και φέτος την τιμητική τους και τους μήνες όπου παραδοσιακά ήταν χαμηλής ζήτησης. Ο λόγος είναι ότι ένα μεγάλο μέρος ταξιδιωτών δεν ταξίδεψε τα τελευταία 2 χρόνια και ήρθε η στιγμή να το κάνει

   

  Έλλειψη προσωπικού

  Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι η έλλειψη προσωπικού.

  Οι μισθοί των επαγγελματιών θα αυξηθούν για την επόμενη χρονιά. Οχι μόνο λόγο αποστροφής πολλών από τον συγκεκριμένο κλάδο λόγω δυσκολιών αλλα και γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν αφύσικό ενώ η μέση τιμή των δωματίων πανελλαδικά αυξανόταν οι παροχές παρέμεναν σταθερές.

   

  Ψηφιακά εργαλεία και αυτοματισμοί

  Πολλά ξενοδοχεία θα στραφούν στο να εξοικειωθούν με ψηφιακές λύσεις που θα τα βοηθήσουν στους αυτοματισμούς τους αλλά και στην αύξηση των εσόδων τους.

  Reveffect | Hotel Revenue Strategy Management